PARLEM HI

MaB Languages dóna respota la formació de llengües estrangeres a nens, joves i adults, d’una manera efectiva gràcies a l’experiència i formació del nostre equip. Per aconseguir aquesta fita, possem a la seva disposició productes dirigits a Particulars, Empreses, CEIPs i IESs. Tots ells segueixen un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL (Content and Learning Integrated Learning). rolex imitacion rolex replica omega replica wathces

Maribel Husillos | Directora General

En el cas dels alumnes en edat escolar, aquests continguts estan inclossos en la programació curricular dels seus estudis (infantil, primària i secundària). Trobareu més informació als apartats Classes, Casals, Viatges i Activitats. www.watchsupergirlonline.com rolex replicas swiss made

Les empreses, els continguts varien segons la necessitat particular de cada entitat (màrqueting, atenció al client, nivell de competència específic, traduccions, assesoria lingüística…etc). A més a més, tenim un ventall d’activitats d’oci i co-working activities que estem segurs seran del seu gust. Més informació als apartats Classes i Activitats

Pel que fa als alumnes particulars (nens, joves i adults) us oferim classes en grup i privades al nostre centre o a domicili, amb sessions dinàmiques i didàctiques (Classes), Viatges a l’estranjer (Viatges), Casals, Tallers i Activitats. https://www.myiwatch.de/

Per a qualsevol dubte o suggeriment, teniu a la vostra disposició l’apartat Contacte, on us atendrem ho més aviat possible, o també podeu visitar el nostre centre de dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20:20. http://www.passwatches.com/ www.incombalena.com

Us esperem!

Principis Pedagògics

Treballem la coeducació com a eina que afavoreixi en els nens/es un estil de vida sense rols sexistes.

S’estimularà la reflexió sobre les coses que fem i sobre les coses que passen al nostre entorn, potenciant a l’hora la capacitat de proposar i gestionar accions alternatives per millorar, individualment i col·lectivament.

Mitjançant el diàleg i l’actitud dels monitors/res, motivarem en els infants el principi de la corresponsabilitat. Cal que els infants se sentin part responsable (sempre respectant els rols de cadascú) del bon desenvolupament de l’activitat, col·laborant per tant en la preparació, en el desenvolupament i en la valoració i recollida de les activitats.

Tenint present les diferents capacitats físiques i psíquiques existents en les diverses edats, es treballarà, principalment, en grups d’edat. També hi haurà lloc per els grups naturals, els que es formen espontàniament, ja que aquests afavoreixen i faciliten la convivència i les relacions empàtiques.

Pretenem que l’infant es diverteixi i que amb la seva implicació activa en el desenvolupament de les activitats i la vida quotidiana del casal i les colònies trobi un temps i un espai gratificant per ell.

Es potenciarà la participació dels infants en la preparació de les activitats i es valoraran les seves propostes mitjançant les assemblees.

Tendirem a descobrir les capacitats actuals dels nens/es i es promocionarà que l’infant s’autovalori i valori als altres.

Treballarem de manera cooperadora i estimularem les conductes solidàries i el mutu ajut, a més a més de la no competència.

Afavorirem que els nens/es desenvolupin les seves capacitats, potenciant la independència de l’adult i afavorint les conductes de mutu ajut.

Cercarem el desenvolupament de la creativitat personal i de la creativitat grupal com a lliure expressió.

Es donarà a conèixer als infants una normativa bàsica i es complementarà amb les seves propostes. Cal fer veure als infants les possibles conseqüències de la transgressió de les normes : perills, molèsties als companys, dificultat en la convivència, desperfectes en les instal.lacions…

Objectius

 • Potenciar la producció oral de la llengua estrangera escollida.
 • Convertir la llengua estrangera en una eina de comunicació necessària per a realitzar les activitats programades.  
 • Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge. 
 • Desenvolupar la capacitat física i psicomotriu
 • Desenvolupar l’àmbit afectiu, per aconseguir un benestar emocional.
 • Optar per uns valor ètics, de convivència.
 • Treballar actituts positives respecte a l’higiene i la salut en general.
 • Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.
 • Potenciar la creativitat.
 • Tenir en compte les necessitats individuals.
 • Fomentar la participació.
 • Saber compartir.
 • Respectar els/les companys/es.
 • Saber conviure en harmonia.
 • Integrar-se en un grup.
 • Tenir en compte les necessitats grupals.
 • Viure la realitat de l’entorn social immediat i conviure-hi en harmonia.
 • Respectar el material i les diferents instal.lacions.
 • Afavorir la implicació dels pares, mares i tutors/res.
 • Conèixer la natura.
 • Tenir consciència dels problemes del medi ambient.
 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural.

 • Conèixer la natura.
 • Tenir consciència dels problemes del medi ambient.
 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural.

METODOLOGIA

A MaB Languages treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL, en català, AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)

Treballant mitjançant tallers de temàtica diversa i motivadora, aconseguint tant l’aprenentatge dels continguts d’aquests,com l’ús comunicatiu de la llegua estrangera.

Programant activitats que fomentin la interactivitat i autonomia dels participants.

D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.

Fent ús de recursos i materials diversos, incloent les TIC. D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.
Amb grups reduïts, i així, incentivar la implicació dels alumnes i fer possible atendre els diferents estils d’aprenentatge.

D’aquesta manera, aconseguim que els participants adquireixin nous coneixements intercurriculars, sent la llengua estrangera l’eina de comunicació i expressió.

CENTRES EDUCATIUS

MaB Languages ofereix classes extra-escolars d’idiomes a partir de les 12:00 de dilluns a divendres, a contractar directament amb les AMPAS, centres concertats i privats, i/o empreses de Serveis Escolars.

El número màxim de participants és de 10 en edat pre-escolar i de 12 a partir dels 6 anys.

Alumnes en edat escolar

MaB Languages ofereix classes extra-escolars a partir de les 15:30 de dilluns a divendres. El número màxim de participants és de 10. Seguim un llibre de text molt dinàmic i actual amb un enfocament metodològic CLIL i anem intercalant sessions-tallers programades on podem possar en pràctica les estructures gramaticals i vocabulari treballats amb el llibre.

Classes en grup o particulars

MaB Languages ofereix classes a partir de les 09:00 fins les 22:00 de dilluns a divendres. En grup, el número màxim de participants és de 10, en el cas de les classes particulars, poden haver fins a 3 participants. Des de nivell Inicial a Avançat, el participant realitza un test de nivell gratuït per a poder treballar d’una manera més homogènea.

EXÀMENS OFICIALS

Young Learners (Starters, Movers, Flyers), PET (Preliminary), FCE (First), CAE (Advanced), CPE (Proficiency)…
A més d’exàmens oficials de Francés i Alemany.