CENTRES EDUCATIUS

Extra-escolars d'idiomes

MaB Languages ofereix classes extra-escolars d’idiomes a partir de les 12:00 de dilluns a divendres, a contractar directament amb les AMPAS, centres concertats i privats, i/o empreses de Serveis Escolars.

El número màxim de participants és de 10 en edat pre-escolar i de 12 a partir dels 6 anys.

Seguim un llibre de text molt dinàmic i actual amb un enfocament metodològic CLIL i anem intercalant sessions-tallers programades on podem possar en pràctica les estructures gramaticals i vocabulari objectiu del llibre. 

D’aquesta manera,  mitjançant tallers molt atractius i engrescadors, fem possible que els nens i nenes possin en pràctica la part més “teòrica” de la llengua, fomentin la producció oral, guanyin confiança i rel.lacionin aquesta llengua amb activitats que els agrada.

Al mateix temps ens assegurem aprendre els continguts necessaris per a poder aconseguir exitosament títols oficials com els Starter, Mover, Flyer, PET o FCE. A MaB Languages a més, oferim cursos específics per a presentar-se a aquests exàmens.

Els tallers varien segons les edats i motivacions de cada grup. Cuina, ciències, manualitats o creacions multimèdia son alguns exemples.

A més, MaB Languages organitza a mida Casals de Nadal, Pàscua i Estiu en els Centres Educatius, oferim Viatges d’Idiomes, Colònies lingüístiques i Sortides Escolars a centres d’interés (Aquarium, Museo Picasso, Museo de la Xocolata…). Totes aquestes activitats es fan en la llengua estrangera escollida. 

centres que confien en nosaltres