Casals en Anglès a Can’Oriol, Rubí

Totes les activitats del Summer Rocks Camp son en ANGLÈS ja que, un dels nostres objectius és l’aprenentatge d’aquesta llengüa. Però no és el nostre únic objectiu, a l’apartat OBJECTIUS els trobareu tots en detall.

A més, el nostre Summer Rocks Camp, també es basa en uns PRINCIPIS PEDAGÒGICS essencials per a nosaltres. I per a fer possible aquesta fita fem servir una METODOLOGIA activa i dinàmica amb un enfocament CLIL (Content and Language Integrated Learning), amb la qual possem en pràctica tots els nostres principis i aconseguim els nostres objectius, aconseguint que els participants visquin cada activitat com una nova i engrescadora experiència.