Avis legal

Objectiu de la política de privadesa

Objectiu de la política de privadesa

MAB LANGUAGES S.L. informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

 

Titular:. MAB LANGUAGES S.L. partir d´ara  LA EMPRESA

Dreça: Passeig Francesc Macià nº 81 ( 08173) SANT CUGAT DEL VALLÈS  (BARCELONA)
E-mail:  info@mablanguages.com

Teléfono: 652273249
C.I.F.  B66000589

Web: www.mablanguages.com

 


D`acord amb el disposat en la normativa vigent, L´ EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.


La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l`Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l`autoritat competent a cada moment. És per això que L´ EMPRESA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s`accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits L´ EMPRESA  anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de L´EMPRESA que gestioni aquesta informació.


INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES


VOLUNTARIETAT
S`informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d`accés als serveis que ho requereixin.


CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per L´ EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular L´EMPRESA, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.


INFORMACIÓ A L`USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d`accés, rectificació, oposició i/ o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l´adreça de l´empresa.
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a L´EMPRESA, a l`adreça indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT


DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per L´EMPRESA  i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

L´EMPRESA és responsable d`aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L´ÉMPRESA, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l`organització, així com la realització d`activitats diverses.


AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d`estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d`implementació dels mateixos per a l`accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els web sites.

En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè L´EMPRESA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l`entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

 
COMPROMÍS DE L`USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER
L`introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l`acceptar les presents condicions d`ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d`ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web de L´EMPRESA.


EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L`USUARI
Així mateix, i tret que s`hagi informat a l`usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s`hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a L´EMPRESA  tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos L´EMPRESA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

L´EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d`aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L´EMPRESA no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D`INFORMACIÓ
Ocasionalment, L´EMPRESA envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de L´EMPRESA.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant-nos un email  (consignar l`adreça pel departament corresponent).


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l`accés als websites com l`ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d`exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l`ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d`aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l`ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia L´EMPRESA, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

L´EMPRESA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d`informació contemplat en l`article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d`on pot descarregar diferents aplicacions es:

 

Titular:. MAB LANGUAGES S.L. partir d´ara  LA EMPRESA

Dreça: Passeig Francesc Macià nº 81 ( 08173) SANT CUGAT DEL VALLÈS  (BARCELONA)
E-mail:  info@mablanguages.com

Teléfono: 652273249
C.I.F.  B66000589

Web: www.mablanguages.com

 

CONCEPTE D`USUARI
La utilització de la web atribueix la condició d`usuari, i implica l`acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per LA GENIAL en el mateix moment que l`usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l`usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.


INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
L´EMPRESA no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles «links» o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d`un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l`usuari i L´EMPRESA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d`un vincle aliè a LA GENIAL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l`ús o mal ús d`un vincle, o de la informació obtinguda a través d`ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l`accés, o de l`intent d`usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de LA GENIAL, com a l`accedir a la informació d`altres webs des de la web de L´EMPRESA.


INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d`aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les *cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len en els equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el lloc web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les *cookies per identificar-ho i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les *cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.
Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’usar. El nostre objectiu és oferir-li productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les *cookies ens permeten:
• Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior.
• Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.
• Protegir la seva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d’inici de sessió.
Algunes *cookies són de col·laboradors externs i serveixen para:
• Analitzar estadísticament la informació a la qual accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris en el nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).
• Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.
Vostè pot revocar el seu consentiment a la utilització de *cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.
Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat en Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d’aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.
Aquest lloc web utilitza les *cookies:
• Google *Analytics *GA *Tracking (_*ga) per obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris . Més informació en www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google *Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
• *cookies, per saber si un usuari ha acceptat la política de *cookies o no.
Vostè pot configurar el seu navegador perquè li informi prèviament de la possible instal·lació de *cookies. També podrà optar per que se suprimeixin automàticament una vegada es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho en:
• Per Firefox en http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
• Para *Chrome en https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Para Explorer en http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
• Para Safari en http://support.apple.com/kb/ph5042
• Para Safari per *iOS en http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es
• Para Opera en http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.htmlRENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s`incorporen canvis a la informació continguda.

L´EMPRESA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L´EMPRESA  ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s`han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s`adverteix que els continguts d`aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de L´EMPRESA .


INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D`UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

L´EMPRESA  declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, L´EMPRESA  no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d`aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a L´EMPRESA .

L´EMPRESA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d`errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que L´EMPRESA  realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d`incidents.

En cas que l`usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per L´EMPRESA  , així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d`explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l`exprés i previ consentiment i per escrit de L´EMPRESA .

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d`utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L´EMPRESA  o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d`Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables.

L`incompliment de l`assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servirse comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L´EMPRESA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per L´EMPRESA , així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d`aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

L´EMPRESA  és lliure de limitar l`accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l`email.

L´EMPRESA , en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l`única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d`evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de L´EMPRESA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s`entén que autoritzen a L´EMPRESA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d`ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a L´EMPRESA, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d`autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s`entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d`enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de L´EMPRESA.

D`acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, L´EMPRESA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d`adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre`s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d`autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l`esforç portat a terme per L´ EMPRESA pel seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de L´EMPRESA, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de L´EMPRESE.

Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de L´EMPRESA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

L´EMPRESA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de L´EMPRESA. .

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies & Aviso Legal, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies